Artikel 1 – Gegevens

 1. Papi Seitan – onderdeel van Raphael Vercruyssen BV
 2. Adres: Lange Violettestraat 42, 9000 Gent
 3. E-mailadres: raphael@vercruyssen.com
 4. BTW-identificatienummer: BE0782.469.306

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op deze site en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ons en consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via een elektronische drager.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Ons aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving en waarheidsgetrouwe afbeeldingen zodat de consument een duidelijk beeld krijgt van het product. Indien er onduidelijkheden zijn kan u uw vragen richten aan raphael@vercruyssen.com . Indien het gaat over een duidelijke vergissing of fout zijn wij niet gebonden aan dit aanbod.
 2. In het aanbod vindt u terug:
  • de prijs inclusief btw
  • eventuele kosten van aflevering
  • de wijze van betaling
  • de termijn van aanvaarding van het aanbod
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

Artikel 4 – Prijs

 1. Alle prijzen blijven in de geldigheidsduur van het aanbod gelijk behalve indien er wijzigingen komen in het BTW tarief.
 2. Alle prijzen terug te vinden zijn inclusief BTW.

Artikel 5 – Retour van producten

 1. Voor de voeding geldt het herroepingsrecht niet en dit om volgende reden(en):
  – Het betreft levering van goederen die een beperkte houdbaarheid hebben
  – Levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om de gezondheid te beschermen en omwille van hygiëne.

Artikel 6 – Levering

 1. Onze producten worden geleverd met de meest zorgvuldigheid en stiptheid.
 2. Het product zal geleverd worden bij het dichtstbijzijnde postpunt aan het gekozen adres.
 3. Wij zullen alle ontvangen bestellingen met spoed, en ten laatste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij er een andere leveringstermijn is afgesproken.
 4. Indien niet kan worden voldaan aan vorige lid zal het betaalde bedrag volledig terug betaald worden binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst.
 5. Indien levering van het product onmogelijk blijkt te zijn zullen wij zo goed mogelijk een vervangend product aanbieden. Voor de levering zal op duidelijke wijze gecommuniceerd worden dat er een vervangend product zal aangeboden worden.